Zasady zgłoszenia

W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, pierwszeństwo przyjęcia do udziału w szkoleniach AZPAP przysługuje wg poniższej kolejności:  

 • przedstawicielom kierownictw ministerstw i instytucji centralnych   
 • osobom wyznaczonym do wdrażania podejścia projektowego w ministerstwach i ich najbliższym współpracownikom – Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów)  
 • kierownikom programów i liderom projektów strategicznych oraz innych kluczowych inicjatyw realizowanych przez ministerstwa   
 • dyrektorom i zastępcom dyrektorów w ministerstwach/KPRM/Kancelarii Prezydenta  
 • pracownikom Biur Portfela (Biur Monitorowania Projektów) w innych instytucjach centralnych lub terenowych  
 • kierownikom programów i liderom projektów w innych instytucjach 
 • pracownikom administracji centralnej (w szczególności członkom zespołów projektowych)  

Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 3 osoby. Niezakwalifikowanie do danej edycji nie oznacza braku możliwości udziału w szkoleniu Akademii. W przypadku zapotrzebowania, sukcesywnie będą organizowane kolejne edycje danego szkolenia. 

Najbliższe terminy

AZPAP Poziom podstawowy – wprowadzenie do zarządzania projektami 

 • e-learning – dostępny w trybie ciągłym TUTAJ

 AZPAP Poziom 1 – realizacja projektów – szkolenie dla liderów projektów i członków zespołów projektowych 

 • e-learning + video – dostępny w trybie ciągłym TUTAJ
 • szkolenie (24 h) – sprawdź TUTAJ

 AZPAP Poziom 2 – zarządzanie projektami – szkolenie dla liderów projektów 

 • szkolenie (40 h) – sprawdź TUTAJ

AZPAP Poziom 3 – zintegrowane zarządzanie wieloma projektami w administracji – szkolenie dla kierowników i realizatorów programów  

 • szkolenie (33,5 h) – sprawdź TUTAJ

AZPAP Poziom 4 – zarządzanie portfelem projektów – szkolenia dla kierowników urzędów i pracowników biur portfela 

 • w przygotowaniu 

AZPAP Master Class – struktura podziału prac (WBS)

 • szkolenie (8 h) – sprawdź TUTAJ