AZPAP Poziom 2 – zarządzanie projektami - szkolenie dla liderów projektów

Każdy pracownik administracji państwowej, który realizuje zadania w formule projektowej, powinien odbyć to szkolenie.
Marzyłabym o możliwości zrealizowania takiego szkolenia dla liderów projektów z mojej instytucji.

Praktyczne podejście do zarządzania projektami.

Szkolenie bardzo interesujące, przydatne dla pracowników każdego szczebla zarządzania.

Intensywne i ciekawe szkolenie, pozwalające na poszerzenie horyzontów w zakresie wiedzy o projektach.

Miła atmosfera, wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Szkolenie, które pozwala uporządkować mętlik w głowie.

Bardzo dobre i ciekawe szkolenie, duża liczba praktycznych przykładów.