AZPAP obejmuje trzy komponenty:

  1. Szkolenia ogólne w zakresie zarządzania projektami w administracji publicznej – sekwencja szkoleń od poziomu podstawowego, poprzez kolejne poziomy kompetencji niezbędnych do pełnienia konkretnych, coraz bardziej wymagających ról projektowych (członków zespołów projektowych, liderów  projektów, kierowników programów aż do zarządzających portfelami)  
  1. Master Class – specjalistyczne szkolenia doskonalące konkretne, praktyczne umiejętności w zakresie stosowania określonych technik i narzędzi zarządzania projektami lub uszczegóławiające wiedzę na temat zarządzania określonymi rodzajami projektów (infrastrukturalnymi, informatycznymi) 
  1. Szkolenia dedykowane

    szkolenia dostosowane do poziomu dojrzałości projektowej danego urzędu, mające na celu wsparcie wdrożenia / doskonalenia systemu zarządzania projektowego w danej instytucji