AZPAP_www2a

KSAP oraz Rządowe Biuro Monitorowania Projektów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RBMP KPRM) ściśle współpracują w zakresie podnoszenia jakości zarządzania projektami w administracji publicznej przez organizację Akademii Zarządzania Projektami w Administracji Publicznej (AZPAP). 

AZPAP to całościowy i spójny system rozwoju kompetencji zarządzania projektami w instytucjach publicznych oparty na podręcznikach metodycznych KPRM. System, podobnie jak podręczniki metodyczne, jest stale uzupełniany i udoskonalany na podstawie kolejnych doświadczeń i prowadzonych konsultacji. 

AZPAP obejmuje trzy komponenty

  1. Szkolenia ogólne 
  2. Master Class  
  3. Szkolenia dedykowane