AZPAP Poziom 3 - zintegrowane zarządzanie wieloma projektami w administracji - szkolenie dla kierowników i realizatorów programów

 • 5-dniowe szkolenie (łącznie 33,5 godzin dydaktycznych realizowanych w niewielkich odstępach czasowych)
 • dotyczące zintegrowanego zarządzania wieloma projektami (łącznie tworzącymi program)
 • pozwalające zrozumieć, czym różni się zarządzanie projektami od zarządzania programami i jak zarządzać tymi ostatnimi
 • uczące „myślenia programem”, rozumienia do czego i kiedy należy stosować standardy zarządzania programami oraz, w którym miejscu zarządzania strategicznego, taktycznego i operacyjnego jest zarządzanie programami
 • spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia (obserwacje i wnioski uczestników szkolenia mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami)
 • przeznaczone dla pracowników administracji publicznej:
  • realizujących programy
  • realizujących projekty w ramach programów
  • realizujących projekty, którzy chcieli by w przyszłości realizować programy
 • prowadzone w formie warsztatowej – wykonywanie ćwiczeń w grupach w odniesieniu do konkretnych projektów i programów
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (Piotr Kotelnicki)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub  online live 
 • uzupełnione zestawem dodatkowych materiałów, narzędzi, dokumentów i praktycznych rozwiązań dotyczących budowy i realizacji programów
 • koszt udziału w formule stacjonarnej 2550 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program
  I DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Projekty, programy, portfele – różnice, zastosowanie, powiązania
 2. Kontekst zarządzania programami – jak wyglądają dzisiaj na świecie najlepsze praktyki wpierające zarządzanie strategiczne i operacyjne
 3. Wprowadzenie do zarządzania programami – praktyki stosowane w różnych organizacjach publicznych w Europie i na świecie. Omówienie i rekomendacje z czego warto korzystać (patrz materiały dodatkowe o których była mowa w informacjach ogólnych
 4. Praktyki zarządzania programami w Polsce – przykłady standardów i wdrożeń stosowanych w Polsce w administracji centralnej i samorządowej oraz w Spółkach Skarbu Państwa – tam, gdzie będzie to możliwe – przykłady konkretnych instytucji, rozwiązań i ich skuteczności wdrożeniowej
 5. Przygotowanie programu
  • zlecenia przygotowania założeń dla programu
  • założenia Programu
  • proces inicjowania programu
  • narzędzia, techniki i rozwiązania do zastosowania na tym etapie budowy programu
   • studium wykonalności
   • uzasadnienie biznesowe
   • P3M3®
   • Matryca Logiczna Inwestycji
   • OGC® Gateway Review Process
II DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Proces definiowania programu
  • zespół definiujący program – jaki, po co, jak zorganizowany
  • analiza interesariuszy
  • dopracowanie wizji i opracowanie Modelu Docelowego / Przyszłego Modelu Operacyjnego
  • opracowanie profili korzyści, modelowanie korzyści ich walidacja
  • planowanie portfel projektów
  • identyfikacja transz / etapów realizacyjnych programu
  • zaprojektowanie organizacji programu
  • opracowanie ładu programu
  • opracowanie planu programu
  • złożenie dokumentu definiującego program
  • opracowanie i potwierdzenie uzasadnienia biznesowego
  • przygotowanie pierwszej transzy
 2. Omówienie podejścia do definiowania i realizacji programu na przykładach z których warto korzystać: NATO, NASA, UNDP, Champs2, Trampolina, UK NAO – ramy dla oceny przeglądu programów, KPRM – 4 podręczniki, inne
III DZIEŃ (5,5 godz. dyd.)
 1. Omówienie scenariusza dotyczącego reformy służby zdrowia i pokazanie na czym będzie polegała praca z tym scenariuszem
 2. Ćwiczenia i zagadnienia do rozwiązywania w celu utrwalenia pierwszych dwóch dni szkolenia
 3. Proces zarzadzania transzami
  • zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami
  • kontrolowanie i zapewnianie komunikacji
  • praca Biura Programu
  • monitorowanie, raportowanie i kontrola
IV DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Omówienie pracy domowej dotyczącej scenariusza reformy służby zdrowia
 2. Wzory dokumentów, szablony, technik i narzędzia – podsumowanie dotychczasowych informacji, dyskusja co jest potrzebne i dlaczego
 3. Proces budowy potencjału
  • zarządzanie i kierowanie dostarczaniem wyników z portfela projektów i działań nie projektowych
  • ćwiczenia i dyskusja na temat zarzadzania projektami, zarządzania ich portfelem i omówienie krytycznych czynników sukcesu
V DZIEŃ (4 godz. dyd.)
 1. Proces realizacji korzyści
  • zarządzanie przed przejściem do nowego stanu
  • zarządzanie przechodzeniem do nowego stanu
  • zarządzanie po przejściu do nowego stanu
  • zarządzanie zmianą indywidualną, zespołowa, organizacyjną i stylu przywództwa
 2. Proces zamykania programu
 3. Omówienie dokumentacji zarządczej dla programu
 4. Omówienie powiązań – portfel, program, projekt. Praktyka budowy i działania. Krytyczne czynniki sukcesu
 5. Dyskusja podsumowująca szkolenia