plastry z nazwami szkolenia dedykowane

AZPAP SZKOLENIA DEDYKOWANE

Szkolenia przeznaczone dla konkretnego urzędu / instytucji, dostosowane do poziomu dojrzałości projektowej danej organizacji i mające na celu wsparcie wdrożenia / doskonalenia systemu zarządzania projektowego w tym urzędzie / instytucji.

Ze względu na rosnące znaczenie projektów i ich rangę w jednostkach administracji publicznej KSAP oferuje możliwość przygotowania dedykowanych programów szkoleniowych odpowiadających na specyficzne potrzeby poszczególnych zgłaszających się urzędów / instytucji.

W tym zakresie oferujemy wsparcie koordynatora merytorycznego polegające na diagnozie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie dedykowanego programu szkoleniowego dostosowanego do uwarunkowań i możliwości zamawiającego, dobór profesjonalnych prowadzących oraz organizację przebiegu szkoleń.

Do tej pory zrealizowaliśmy szkolenia dedykowane dla:

  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska (3 grupy)
  • Ministerstwa Finansów (2 grupy)
  • Sieci Archiwów Państwowych (3 grupy)
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9 grup)
  • Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1 grupa)
  • Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (2 grupy)

Zapraszamy do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń dedykowanych.