Wszystkich zainteresowanych szkoleniami realizowanymi w ramach AZPAP zapraszamy do kontaktu 

Opiekun AZPAP ze strony KSAP:

Justyna Krawczyk

justyna.krawczyk@ksap.gov.pl

tel. 667 334432 lub 22 60 80 101 

Kierownik Ośrodka Rozwoju i Kształcenia Ustawicznego KSAP:

 Natalia Kołodziej-Leszek 

natalia.kolodziej-leszek@ksap.gov.pl

tel. 609 210 857 lub 22 60 80 106

Koordynator merytoryczny AZPAP:

Koordynator ze strony Rządowego Biura Monitorowania Projektów KPRM:

Tomasz Ugryn