AZPAP Poziom podstawowy – wprowadzenie do zarządzania projektami

    • asynchroniczne szkolenie e-learningowe (w formie pokazu slajdów)
    • przygotowane przez Departament Służby Cywilnej KPRM i zaktualizowane we współpracy z RBMP KPRM (udostępniane przez KSAP na licencji KPRM)
    • zawiera podstawową wiedzę na temat zarządzania projektami – podstawowe pojęcia, role projektowe, fazy realizacji projektu
    • przeznaczone dla wszystkich pracowników administracji – pozwala zorientować się, na czym polega podejście projektowe w organizacji
    • DOSTEPNE BEZPŁATNIE TUTAJ