AZPAP Master Class - Organizacja Biura Portfela (PMO)

 • 1-dniowe szkolenie (8 godzin dydaktycznych)
 • zapoznanie uczestników z działaniem biur zarządzania projektami w organizacjach, zakresem realizowanych zadań i obszarami wsparcia biur dla projektów
 • poznanie rekomendacji KPRM w zakresie organizacji biura portfela
 • nabycie umiejętności analizy potrzeb i projektowania rozwiązań w zakresie organizacyjnego wsparcia dla realizacji projektów
 • przeznaczone dla:
  • Kierowników, członków komórek wspierających i koordynujących projekty w jednostkach administracji publicznej
  • Kierowników średniego i wyższego szczebla, kierowników projektów, szefów zespołów projektowych osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
 • konwersatorium połączone z warsztatami aktywizującymi związanymi z poszczególnymi aspektami tworzenia i działania PMO
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (Prof. Paweł Wyrozębski)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • koszt udziału – w formule stacjonarnej 750 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program

I DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Wprowadzenie do PMO
 • Uwarunkowania organizacyjne realizacji projektów
 • Zarys koncepcji PMO i uzasadnienie problematyki
 • Przegląd typów i rodzajów PMO
 1. Doświadczenia Rządowego Biura Monitorowania Projektów jako PMO dla polskiej administracji publicznej
 2. Zadania i funkcje PMO w organizacjach projektowych
 • Zarządzanie i koordynacja portfela projektów: wdrażanie strategii przez projekty, priorytetyzacja, planowanie i kontrola portfela projektów
 • Funkcja zasobów ludzkich w projektach: rola kierowników projektów, dobór kierowników projektów, kompetencje zarządzania projektami i ich doskonalenie u personelu projektowego
 • Rozwój zarządzania projektami: badanie dojrzałości projektowej organizacji, implementacja i doskonalenie procedur zarządzania projektami
 • Zarządzanie wiedzą w projektach: uczenie się z projektów, techniki i narzędzia gromadzenia doświadczeń projektowych (lessons  learned), zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów;
 • Administracyjne wsparcie projektów: biuro wsparcia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, archiwizacja projektów
 1. Proces wdrażania PMO w organizacji:
 • Ocena stanu wyjściowego i definiowanie potrzeb, analiza interesariuszy wdrożenia biura
 • Projektowanie PMO, dobór formy i struktury organizacyjnej
 • Planowanie działalności biura
 • Utrzymanie działania PMO, zagrożenia i pułapki dla funkcjonującego PMO
 1. Uruchomienie PMO w jednostce administracji publicznej
 2. Współpraca Biura portfela z KPRM
 • Raportowanie
 • MonaLiza