AZPAP Master Class - Organizacja Biura Portfela (PMO)

 • 2-dniowe szkolenie (16 godzin dydaktycznych)
 • zapoznanie uczestników z działaniem biur zarządzania projektami w organizacjach, zakresem realizowanych zadań i obszarami wsparcia biur dla projektów
 • poznanie rekomendacji KPRM w zakresie organizacji biura portfela
 • nabycie umiejętności analizy potrzeb i projektowania rozwiązań w zakresie organizacyjnego wsparcia dla realizacji projektów
 • przeznaczone dla:
  • Kierowników, członków komórek wspierających i koordynujących projekty w jednostkach administracji publicznej
  • Kierowników średniego i wyższego szczebla, kierowników projektów, szefów zespołów projektowych osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
 • konwersatorium połączone z warsztatami aktywizującymi związanymi z poszczególnymi aspektami tworzenia i działania PMO
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (Paweł Wyrozębski)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • koszt udziału – w formule stacjonarnej 1050 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program

I DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Wprowadzenie do Biur Portfela
 • Istota działania Biur Portfela w kontekście monitorowania portfela projektów strategicznych ma poziomie centralnym
 • Uwarunkowania organizacyjne realizacji projektów w administracji publicznej
 • Zarys koncepcji Biura Portfela i uzasadnienie problematyki
 • Biura Portfela i inne typy biur zarządzania projektami (PMO)
 1. Doświadczenia Rządowego Biura Monitorowania Projektów jako PMO dla polskiej administracji publicznej
 2. Warsztat analizy regulaminów Biur Portfela wybranych jednostek centralnej administracji publicznej
 3. Proces uruchomienia Biur Portfela w jednostkach:
 • Ocena stanu wyjściowego i definiowanie potrzeb,
 • Analiza interesariuszy wdrożenia biura
 • Projektowanie Biura Portfela, dobór formy i struktury organizacyjnej
 • Planowanie działalności biura
 • Utrzymanie działania Biura Portfela, zagrożenia i pułapki dla funkcjonującego Biura Portfela

II DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Zarządzanie portfelem projektów przez Biuro Portfela
 • wdrażanie strategii przez portfele, programy i projekty,
 • identyfikacja projektów
 • ocena i priorytetyzacja projektów
 • równoważenie i planowanie portfela projektów
 • kontrola i monitorowanie portfela projektów
 1. Uruchomienie metodyki (regulaminu) zarządzania projektami przez Biuro Portfela w jednostce
 2. Inne zadania i funkcje Biura Portfela w organizacjach projektowych
 • Funkcja zasobów ludzkich w projektach: rola kierowników projektów, dobór kierowników projektów, kompetencje zarządzania projektami i ich doskonalenie u personelu projektowego
 • Rozwój zarządzania projektami: badanie dojrzałości projektowej organizacji,
 • Zarządzanie wiedzą w projektach: uczenie się z projektów, techniki i narzędzia gromadzenia doświadczeń projektowych (lessons learned), zastosowanie metod zarządzania wiedzą w realizacji projektów;
 • Administracyjne wsparcie projektów: biuro wsparcia projektu, zarządzanie dokumentacją projektową, archiwizacja projektów