Sekwencja szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie zarządzania projektami od poziomu podstawowego, poprzez kolejne poziomy kompetencji niezbędnych do pełnienia konkretnych, coraz bardziej wymagających, ról projektowych (od członków zespołów projektowych, przez liderów projektów, kierowników programów aż do zarządzających portfelami).

Wszystkie szkolenia oparte są na opracowanych przez KPRM dokumentach metodycznych.