Zarządzanie projektami w administracji publicznej

Promocja zarządzania projektami w administracji publicznej to zadanie na co najmniej kilkanaście najbliższych lat. Dlaczego warto podjąć to wyzwanie dobrze opisuje pewna historyjka:   

 1. W pewnym obszarze odkryto, że nie jest dobrze.  
 2. Najpierw był świetny pomysł, jak problem rozwiązać.  
 3. Później zidentyfikowano pewne trudności.  
 4. Następnie nie wiadomo było, kto dokładnie ma się tym zająć. 
 5. W końcu ktoś to pozbierał, ale trzeba było poczekać na decyzje.  
 6. Okazało się, że potrzebna będzie dodatkowa analiza.  
 7. Chwilę po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego odeszła p. Iksińska, która miała największą wiedzę w tym temacie. 
 8. Niewiele później, po wykonaniu analizy zmieniło się kierownictwo. 
 9. Nowy dyrektor miał swoją agendę i nie był przekonany do zmian i pomysłów poprzednika.   
 10. A później już wszyscy o tym zapomnieli.  
 11. Po dwóch latach zidentyfikowana wcześniej potrzeba odezwała się na nowo, ale z osób zajmujących się wcześniej tym tematem, nikt już w tym miejscu nie pracował, więc trzeba było zacząć od początku.  

Powyższe punkty to zanonimizowany scenariusz wielu podejmowanych w administracji inicjatyw.  

Zarządzanie projektami pozwala zachować ciągłość w narażonych na częste rotacje pracowników instytucjach. Koncentruje wysiłki na konkretnych efektach podejmowanych działań i pozwala lepiej koordynować prace pomiędzy setkami inicjatyw realizowanych na co dzień przez administrację.  

Promocją tego typu działań zajmuje się Rządowe Biuro Monitorowania Projektów będące częścią Departamentu Analiz w Rządowym Centrum Analiz KPRM.  

W lutym 2020 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała rekomendacje dotyczące zarządzania projektami, programami i biurem portfela. To pierwszy krok w  kierunku budowania polskiej metodyki zarządzaniu projektami. Dzięki codziennej pracy zarówno Rządowego Biura Monitorowania Projektów jak i realizatorów poszczególnych projektów specjalistyczne pojęcia z dziedziny zarządzania stają się w naszej pracy coraz bardziej popularne i oczywiste.  

Opracowany we współpracy z przedstawicielami wszystkich ministerstw i ekspertami dziedzinowymi (IPMA i PMI Poland Chapter) model ma być stale doskonalony. Już teraz stanowi rzetelną bazę do budowania wspólnego języka projektowego i utrwalania dobrych praktyk, które pozwalają na sprawną realizację projektów, programów i całych portfeli inicjatyw.  

Dotychczas ukazały się:  

 • Zarządzanie projektami strategicznymi. Rekomendacje – podstawowy proces projektowy; 
 • Zarządzanie programami strategicznymi. Rekomendacje – podstawowy proces realizacji programów; 
 • Organizacja Biura Portfela. Rekomendacje – podstawowe informacje na temat roli Biura Portfela w instytucji; 
 • Przewodnik po zarządzaniu. Praktyczne wskazówki dla realizatorów programów i projektów – zestaw technik i narzędzi projektowych. 

Najbardziej konkretne, sprawdzone wnioski i refleksje, a także dobre praktyki, które są stale zbierane, pochodzą od specjalistów, teoretyków i praktyków z poszczególnych obszarów. Wszelkie sugestie i komentarze można zgłaszać na adres: rbmp@kprm.gov.pl do czego bardzo zachęcamy.