AZPAP Poziom 2 – zarządzanie projektami - szkolenie dla liderów projektów

 • 5-dniowe szkolenie (łącznie 40 godzin dydaktycznych realizowanych w niewielkich odstępach czasowych, zwykle w przeciągu 3 tygodni)
 • obejmujące kluczowe zagadnienia i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami
 • spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia (obserwacje i wnioski uczestników szkolenia mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami)
 • przeznaczone dla:
  • osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
  • osób zaangażowanych w realizację projektów (członków zespołów projektowych)
  • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji
  • dyrektorów i naczelników
 • prowadzone w formie warsztatowej – wykonywanie ćwiczeń w grupach w odniesieniu do konkretnych, zaproponowanych przez samych uczestników, projektów
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (Piotr Ogonowski, Krzysztof Witkowski, Gabriel Sznajder, Jacek Strojny)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • kończące się egzaminem online (dla chętnych)
 • koszt udziału w formule w formule stacjonarnej 3 200 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program

I DZIEŃ (9 godz. dyd.)

 1. Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami
  • definicja projektu, programu, portfela
  • różnica pomiędzy projektem/programem a działalnością stałą w administracji publicznej
  • kiedy i dlaczego warto zdefiniować projekt?
 2. Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne
 3. Dobre praktyki w zarządzaniu projektami – omówienie przykładowego projektu zrealizowanego przez administrację publiczną
 4. Cykl życia projektu
  • model fazowy wraz z jego umiejscowieniem w działalności organizacji
  • korzyści z korzystania z modelu fazowego.
 5. Uzasadnienie społeczno-ekonomiczne projektu
  • cele i ich określanie
  • rezultaty
  • korzyści.

II DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
  • metody analizy otoczenia i interesariuszy
  • mapa interesariuszy
  • rejestr interesariuszy.
 2. Struktura zarządzania projektem
  • główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
  • macierz RACI.
 3. Zarządzanie zespołem projektowym
  • lider a zespół – przewodzenie w zespole
  • motywowanie członków zespołu.
 4. Dokumentacja i komunikacja w projektach:
  • znaczenie komunikacji w projektach
  • szablony podstawowych dokumentów – prezentowanie wykazu i omówienia

III DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Przygotowanie projektu
  • wstępne założenia projektu
  • doprecyzowanie modelu fazowego projektu.
  • zintegrowane kaskadowo-zwinne zarządzanie projektem
 2. Planowanie projektu:
  • wprowadzenie do planowania projektu
  • zasady tworzenia struktury podziału prac
  • zasady tworzenia backlog produktu.
 3. Integracja struktury podziału prac i wydarzeń scrum
  • doprecyzowywanie zakresu produktu za pomocą product backlog

IV DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Planowanie projektu c.d.
  • harmonogramowanie zadań w projekcie.
  • alokacja zasobów w projekcie.
  • budżetowanie projektu.
  • zarządzanie płynnością projektu.

V DZIEŃ (7 godz. dyd.)

 1. Definiowanie projektu
  • rola zarządzania ryzykiem w projekcie
  • identyfikowanie ryzyka
  • analiza jakościowa i ilościowa ryzyka.
  • cele związane z zarządzaniem ryzykiem
  • metody reakcji na ryzyko
 2. Controlling projektu
  • metoda wartości wypracowanej
 3. Controlling projektu
  • metoda CTA i metoda MTA.
 4. Zamknięcie projektu
  • wprowadzenie do zamknięcia projektu
  • dokumentacja zamknięcia projektu.