AZPAP Poziom 1 – realizacja projektów - szkolenie dla liderów projektów i członków zespołów projektowych

 • asynchroniczne szkolenie e-learningowe (w formie pokazu slajdów), bardziej rozbudowane niż w poziomie podstawowym
  + 13 krótkich filmików video (pigułki wiedzy)
 • przygotowane przez KSAP w ramach szkoleń centralnych (finansowanych przez Szefa Służby Cywilnej) we współpracy z Departamentem Służby Cywilnej KPRM oraz RBMP KPRM (udostępniane przez KSAP na licencji KPRM)
 • obejmujące wstępną wiedzę z zakresu realizacji i zarządzania projektami w administracji publicznej
 • DOSTEPNE BEZPŁATNIE TUTAJ

 

PLUS

 • 3-dniowe szkolenie organizowane przez KSAP (łącznie 24h dydaktycznych)
 • dające podstawowe umiejętności w zakresie skutecznej realizacji projektów w administracji publicznej
 • spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia (obserwacje i wnioski uczestników szkolenia mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami)
 • przeznaczone dla:
  • osób zaangażowanych w realizację projektów (członków zespołów projektowych)
  • osób od niedawna zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów o mniejszym doświadczeniu)
  • osób, które chciałby realizować projekty
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami (Marcin Opas, Paweł Wyrozębski)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • kończące się egzaminem online (dla chętnych)
 • koszt udziału w formule stacjonarnej 2150 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program szkolenia
I DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania projektami
  • definicja projektu, programu, portfela
  • różnica pomiędzy projektem/programem a działalnością stałą w administracji publicznej
  • kiedy i dlaczego warto zdefiniować projekt
 2. Strategia a projekty oraz struktury organizacyjne
 3. Korzyści z zarządzania projektowego
 4. Cykl życia projektu
  • model fazowy wraz z jego umiejscowieniem w działalności organizacji
  • korzyści z korzystania z modelu fazowego
 5. Analiza otoczenia oraz interesariuszy projektu i ich oczekiwań
  • metody analizy otoczenia i interesariuszy
  • mapa interesariuszy
  • rejestr interesariuszy
II DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Struktura zarządzania projektem
  • główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
  • macierz RACI.
 2. Zarządzanie zespołem projektowym
  • lider a zespół – przewodzenie w zespole
  • motywowanie członków zespołu
 3. Tworzenie struktury podziału prac (WBS)
  • zasady tworzenia
  • rodzaje WBS
  • alokacja zasobów
 4. Harmonogramowanie
  • metoda ścieżki krytycznej
  • relacja zakończenie-rozpoczęcie
III DZIEŃ (8 godz. dyd.)
 1. Harmonogramowanie cd.
  • pozostałe relacje w metodzie ścieżki krytycznej
  • wykres Adamieckiego/Gantt’a
 2. Budżetowanie
  • powiązanie z WBS i harmonogramem
  • zasady tworzenia budżetów
 3. Monitorowanie projektu:
  • rola monitorowania i controllingu w zarządzaniu projektami
  • wykorzystanie MonAlizy 2.0 do monitorowania projektów
  • metoda wartości wypracowanej (Earned Value Method)
  • analiza trendu kamieni milowych
 4. Zarządzanie ryzykiem w projektach
  • identyfikacja
  • analiza jakościowa i ilościowa
  • metody reakcji
  • monitoring ryzyka