AZPAP Master Class - struktura podziału prac (WBS)

 • 1-dniowe szkolenie (8 godzin dydaktycznych)
 • przygotowujące do skutecznego prowadzenia procesu identyfikacji i zatwierdzenia wymagań projektu, aby precyzyjnie zdefiniować jego zakres oraz gruntowne przećwiczenie procesu tworzenia struktury podziału pracy (WBS)
 • spójne z rekomendacjami metodycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, które stanowią bezpośredni impuls do jego uruchomienia (obserwacje i wnioski uczestników szkolenia mogą wpłynąć na kształt przyszłej polskiej metodyki zarządzania programami)
 • przeznaczone dla:
  • osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
  • osób zaangażowanych w realizację projektów (członków zespołów projektowych)
  • pracowników komórek odpowiedzialnych za monitorowanie projektów lub wdrażanie podejścia projektowego w danej instytucji
  • dyrektorów i naczelników
 • prowadzone w formie warsztatowej – wykonywanie ćwiczeń w grupach w odniesieniu do konkretnych projektów i programów
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (Dariusz Bogucki)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • koszt udziału w formule stacjonarnej 750 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program

I DZIEŃ (8 godz. dyd.)

 1. Wprowadzenie (1 h)
  • specyfika projektu – projekt a działalność planowa, różne rodzaje projektów (twarde, miękkie)
  • stan aktualny (AS-IS) i stan docelowy (TO-BE). Zagadnienie jako motor projektu
  • projekty możliwe a projekty wykonalne (zarys metody TELOS)
  • definiowanie / redefiniowanie projektu – karta projektu
  • ćwiczenie sprawdzające wiedzę
 2. Identyfikacja i analiza wymagań (przypomnienie i uzupełnienie) (0,5 h)
  • czym jest analiza biznesowa i wymagania wg BABoK
  • zarys sposobów identyfikacji i dokumentowania wymagań (przypadki użycia vs BPMN)
  • techniki wspierające definiowanie wymagań (m.in. MoSCoW, diagram Kano itp.)
  • ćwiczenie sprawdzające wiedzę
 3. Analiza otoczenia projektu (przypomnienie i uzupełnienie) (0,5 h):
  • analiza otoczenia strategicznego. Metoda PEST(LE)
  • analiza interesariuszy. Narzędzia analizy
  • macierz SWOT jako podsumowanie analizy
  • ćwiczenie sprawdzające wiedzę
 4. Diagram WBS (1,5 h):
  • identyfikacja produktu końcowego projektu
  • dekompozycja produktu finalnego na produkty cząstkowe
  • przygotowanie opisów i specyfikacja produktów końcowych
  • prezentacja WBS w formie graficznej i opisowej
  • Zajęcia warsztatowe
 5. WBS jako baza do planowania przebiegu projektu (2h).
  • dlaczego plan projektu to nie (tylko) wykres Gantta
  • wprowadzenie do technik planowania projektu.
  • zajęcia warsztatowe (ciąg dalszy poprzedniego przykładu)
 6. Podsumowanie szkolenia (0,5 h)