AZPAP Master Class - Informatyczne wsparcie zarządzania projektami (PMS)

 • 2-dniowe szkolenie (16 godzin dydaktycznych)
 • przedstawienie uczestnikom wybranych rodzajów programów typu PMS wspierających zarządzanie projektami oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi programów GanttProject, ProjectLibre, MonaLisa oraz (do wyboru) Trello, Asana lub MS Teams z dodatkiem Tasks w zakresie ustalonym programem warsztatu.
 • Uczestnicy pod kierunkiem prowadzącego będą planować i przydzielać zadania, zasoby i budżet oraz kontrolować postępy wybranego projektu jak również tworzyć różnorodne raporty z jego realizacji z wykorzystaniem w/w rozwiązań informatycznych
 • przeznaczone dla osób zarządzających projektami (liderów/kierowników projektów)
 • laboratorium komputerowe – wprowadzenie do zajęć, przegląd oprogramowania i zajęcia praktyczne
 • prowadzone przez doświadczonych wykładowców/trenerów będących jednocześnie praktykami z zakresu zarządzania projektami
  (dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH)
 • realizowane w formule stacjonarnej w KSAP i/lub online live
 • koszt udziału – w formule online live 1150 PLN netto
 • sprawdź aktualne terminy
 • program

II DNI (16 godz. dyd.)

 1. Podsumowanie i przypomnienie już zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania projektami (0,5 h)
 2. Rodzaje informatycznego wsparcia zarządzania projektami (specjalistyczne, kompleksowe, wieloprojektowe, do współpracy w zespołach rozproszonych). Prezentacja wybranych programów typu PMS w w/w kategoriach (2 h)
 3. Metody identyfikacji pożądanych funkcjonalności programów typu PMS (1 h)
 4. Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie GanttProject do planowania i sterowania projektami (2 h) 
 5. Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie MonaLisa do planowania i sterowania projektami (1,5 h)
 6. Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne na wybranej platformie (Trello, Asana, MS Teams z dodatkiem Tasks) do planowania i sterowania zadaniami w zespołach rozproszonych (1 h)
 7. Prezentacja funkcjonalności i ćwiczenia praktyczne w programie ProjectLibre do kompleksowego planowania i sterowania zadaniami, zasobami i kosztami oraz raportowania w projektach (8 h)

Pomoce dydaktyczne dla uczestników: Komputer z systemem Windows / MacOS / Linux z dostępem do internetu